|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

محمد شمس باروق - کرامت حسن (ع)

وقت افطارازحسن ، تقاضای کرامت می کنم
مائده ای خواهم از حسن مشق سخاوت می کنم
برسر سفره اهل کرم نشستن شرط عشق است
سردار تنها عمری از حق سپاس نعمت می کنم
در چشم فرزند ذوالفقار غمنامه ای از کوه بینم
مزارت پیدا نکنم تا ابد احساس غربت می کنم
شاهد کوچه و چادر خاکی و دل پر درد مادر
یاد آن لحظه از بغض شرم وشکایت می کنم
آن سوی شهر احسان جود وکرم مرامی خواهد
سحریاد لب خشک وجگر پاره ماهت می کنم
من گدا وغریب سوی نگاهم به احسان توست
سمت خانه دوان از تو تمنای رحمت می کنم
درقحطی وفا دلش درآتش زهرکین سوخت
بردوستداران مجتبی دعای سلامت می کنم


شاعر محمد شمس باروق

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل