مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

مهدی ابوالحسنی - باغ

ارسال شده در غزل

بوی اندیشه ی گندیده به باغات نبود
میوه ی تازه گرفتار به آفات نبود

سال ها پیش، خداوند حکومت می کرد
دین او نیز، گرفتار خرافات نبود

جمع بودند خدایان همگی بی دعوا
گرچه عزّی و هُبَل بود،ولی لات نبود

زندگی سختی و غم داشت ولی حل میشد
کیش میشد دلمان گاه، ولی مات نبود

روشنی بود سرشت دل ما یکرنگان
نور و مصباح و یَم و کشتی و مشکات نبود

شیخ ما، حاکم ما، کاسب آبادی ما
حیله گر بود، ولی اینهمه بدذات نبود

مهدی ابوالحسنی

شاعر مهدی ابوالحسنی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ