|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

تکتم بیداد - منظور غزل!

منظور غزل! از نظرم دور نمانی
فصل طرب از باده ی انگور نمانی

در همهمه ی این همه گیسوی پریشان
چون غنچه ی پنهان شده مستور نمانی

در شام بلند شب روحانی یک وصل
در وصل یکی وصله ی ناجور نمانی

حالا که مسیر گذر ابر از اینجاست
در حسرت این جاده ی پر شور نمانی

یک پلک زدن فرصت دیدار گذشته است
منظور غزل! از نظرم دور نمانی

شاعر تکتم بیداد

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل