|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

محمد لالوی - مال بد

تو رو به روی منی و ، منم برابر تو
رسیده ام به چه شکلی ، به سطر آخر تو

تمام حرف تو با من ، نگاهِ مختصریست
تمام حرف من اما ، برای باور تو

نمیشود که بگیری ، مجالِ اینهمه درد
نمیشود که بگیرم ، دوباره ساغر تو

نمیکنی نظری تا ، به من که چاره کنم
نمیکند ، افاقه دعا ، برای کافر تو

بِبَر بِبُر و بیاور ، دلی که سهم من است
که مال بد همیشه بماند ، همیشه در بر تو

شاعر محمد لالوی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل