|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

ابوالفضل کرمی - خداحافظ تو

من می مانم و دیوار ، خداحافظ تو
برو ای یارِ وفادار ، خداحافظ تو

من به تنها شدنم بعد شما خو کردم
برو از پیشِ دلم یار ، خداحافظ تو

بعد تو چند غزل مانده که آتش بزنم
در برم پاکتِ سیگار ، خداحافظ تو

من که با درد نوشتم تو ولی خندیدی
مثل دلقک گَلِ یک دار ، خداحافظ تو


#ابوالفضل_کرمی_کافی

شاعر ابوالفضل کرمی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل