|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

فتح الله آقاخانی (مخلص) - شعر حماسی

اشعار مخلص(آقاخانى):
در تاریخ دهم آبان ماه 1380 سرودم:


زنم بر مغز یانکی آن چنـــــــــان پتکی      
  که از فرقش شراره بر هـــــــــــوا خیزد


به رگــــــــــبار مسلسل آن چنان بارم      
  که از اعماق جسمش شعله ها خیزد


زنم تکبیر و خواهم یک همــــــــاوردی      
  که از ژرفای جانش نالــــــــــه ها خیزد


شرر بر خانه ی آن خصـــــــــم دون ریزم         که فریاد از درونــــــــــش تا سما خیزد


یورش بر لشـــــگر باطل برم چون برق      
  که طـــــوفان بر وجودش چون بلاخیزد


بزن "مخلص" تو هم ضربی چنان محکم      
  که بر طومار ننگینش فــــــــــــنا خیزد

برچسب‌ها: شعر، شعر حماسی، تجاوز آمریکا، افغانستان، مرگ بر آمریکا

نوشته شده توسط فتح الله آقاخانی 

شاعر فتح الله آقاخانی (مخلص)

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل