|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

زینب حضرتی - اجابت دعا

دیشب برای آرزو هایم دعا کردم
از شعر هایم هر چه را جز تو جدا کردم

شب بود اما روز شد در قلب من وقتی
در بین ظلمت های من ، فکر تو را کردم

نوری درخشید و دلم امید را حس کرد
خورشید را با چشم هایم آشنا کردم

آنقدر من را از خودت لبریز کردی که
تنها ردیف شعر هایم را خدا کردم

نورت به دستانم امید جاودان بخشید
تا آنکه با دست دلم تنها دعا کردم

هم من تو را می خواستم و هم تو مرا اما
عشقت سبب شد تا نمازم را به پا کردم

آماده ام من را دخیل خاستگاهت کن
من قلب خود را از آرزوهایم رها کردم

تا من تو را دارم، ندارد آرزو جایی
چون تو اجابت کردی و من هم دعا کردم

یاسان

شاعر زینب حضرتی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل