|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

حامد فدایی - بوسه

بد عادت كرده اي من را به آن بوسهٔ پنهاني
به شهد و شكّرش سوگند كه طعمش را نميداني

تو ممنوعه ترين عشقي شبيه گندمِ حوّا
پر از وسوسه شيرين درون قلب لرزاني

ترنج در دستشان خون شد چو رخسارت نمايان شد
هم اين دختركان قصر هم آن يوسف كنعاني

بُتي در مذهب رندان، براي مؤمنين كعبه
براي عاشقي چون من، تو شهبانوي خوباني

چگونه دل كَنم از تو؟ از آن چشم و از آن لبها
از آن چال و از آن گونه، از آن ابروي قيطاني

بيا حُسن ختام شعر به رسم عادت پيشين
مرا يك بوسه مهمان كن در اين مصراع پاياني


شاعر حامد فدایی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل