|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

مهدى خداپرست - با دل رويا چكنم

مانده ام با دل غمديده ى رويا چكنم
مِى حرام است اگر،با مِىِ مينا چكنم

همه ى عمر زنى را به فنا داد دلم
حال با دلهره ى اين زن تنها چكنم؟

من خطا كردم و يك قلب پر احساس شكست
با دل شيشه اى و سنگ و ترَك ها چكنم؟

شده ام موجبِ داغِ دل تنهاى كسى
باعثش خود شده ام،بهر تسلّا چكنم؟

وقفِ خود كرد همه عمرِ خودش را اما
با غرورى كه شكست اين دلِ شيدا چكنم؟

طلبِ مرگ نموده است ز درگاه خدا
مانده ام سخت كه با اين غمِ عُظما چكنم؟

حاضرم سر بدهم تا كه مرا عفو كند
نپذيرد اگر اين بى سر و بى پا را چكنم؟

#مهدى_خداپرست

شاعر مهدى خداپرست

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل