|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

محمد جوکار- باز امشب ، شهرزاد قصه گویم می شوی ؟

محمد جوکارباز امشب ، شهرزاد قصه گویم می شوی ؟

شهرزاد قصه گو

باز امشب ، شهرزاد قصه گویم می شوی ؟
مایه ی آرامش بغض گلویم می شوی ؟

با طلوع خنده هایت ، در شب رویایی ام
آذرخش شعله های آرزویم می شوی ؟

ساغری از یک غزل ، دلدادگی آورده ام
لابلای غمزه ات ، مست سبویم می شوی ؟

پا نهادم با تو امشب ، بر فراز لحظه ها
در غزلهای نگاهت ، مهرجویم می شوی ؟

گاه در تنهایی ام ، در خلوتم ، پا می نهی؟
خیره بر آن قاب عکس روبرویم می شوی ؟

چشمهایم ، پر شده از التهاب خاطرات
گاه با جادوی چشمت ، پیشگویم می شوی ؟

وای ... اینجاها دلم ، تنگ نگاهت می شود
در غروب لحظه هایم ، های و هویم می شوی ؟

مثل اشعار پر از غربت ، پر از عاشق شدن
می وزم در یاد تو ؟ مشتاق رویم می شوی ؟

در "خیال " کوچه ها پیچیده عطر " یاس " تو
نازنینم ، باز امشب ، قصه گویم می شوی ؟

محمد جوکار . " یاس خیال" 1395.01.06

برچسب ها: غزل

چاپایمیل