|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

صدیقه_قادری- شاعر یدلتنگ و تنها،دردهایش را غزل کرد

صدیقه_قادری- شاعر یدلتنگ و تنها،دردهایش را غزل کرد


شاعری دلتنگ و تنها،دردهایش را غزل کرد
 بازهم مانند هر شب بغض هایش رابغل کرد

هی برایش، می شودتکراراینجا روزو شب ها،
این تسلسل زندگی را سخت وهم  نامحتمل کرد

عشق یک دم آتشی بر دامنش زد بعد یک عمر
سوخت جانش زندگی اش را به یک دوزخ بدل کرد

داد دل را در نبردی ناجوانمردانه،ازدست
یکّه و تنها سخت با عقلش در این میدان جدل کرد

عاقبت هم قصه اش پایانِ تلخی داشت ،هرچند
عشق گاهی،لحظه هایش،رابه شیرینی عسل کرد

صدیقه_قادری
  

برچسب ها: غزل

چاپ ایمیل