|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب قطعه

افسون تو

رضا شیخ فلاح لنگرودی

تا صید کنی ما را
هر دم به نگاه خود
هرگز نتوانم رفت زین دام که افکندی
با زلف سیاهت دل
افسون شده است بانو
وقتی که به پای دل زنجیر تو می بندی
در حیرت این جادو
شهر دل من افسون
افسون در افسون است
وقتی که می گریی وقتی که می خندی

#ر.ف.لنگرودی
94/12/16

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: قطعه

چاپ ایمیل