|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب قطعه

حال دلم

صلاح الدین ریحانی

بگذر از این شب ها
که دگر حال دلم، حال دلم
باز خراب است
نقش تو در نظرم
همچو سراب است، سراب است
نقش ماهی که شبانگاه در آغوشم خفت
صبحدم، نقش در این حلقه دار است
خواب می بینم و گویی که نمی دانم خود
که مرا دیده پرآب است، پرآب است
ای تمنای غزل خفته در اندوه نگاهت
شب به پایان شد و دل از غم تو
بی تب و تاب است، خراب است، خراب است
خوف تاریکی شب، ماه در اندیشه خواب
گوییا خواب مرا
دیده حجاب است حجاب است

#صلاح_الدین_ریحانی

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: قطعه

چاپ ایمیل