|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب قطعه

بهار آمد

بهناز علیزاده

بهار آمد لباس نو بپوشید،
برای شادی دلها بکوشید،
کمی آهسته و دور ازتجمل،
مبادا فخربه مسکینی فروشید،
فقیران «پادشاهان» برزمینند،
به دلخواه گوشه عزلت گزینند،
مرام راسخی دارند دروستیست،
وگرنه می توانند خوشه چینند،
طمع کاران به جنگ و چپاول،
فقیران گنج در خلوت ببینند،
شهنشاهان گدای زرق و زورند،
ولی«شاهان» همینند که همینند،


سال نو بر همه شما گرامیان و ادیبان مبارک
در اینجا ،«شاهان»(فقیران)
بهناز علی زاده

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: قطعه

چاپ ایمیل