|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب قطعه

بارش تشویش_غزل

محمد جوکار

ردپای سرکش چشمان تو ، در هر غزل

خاطرات ماندگارم را ، پر از بوی تو کرد

پرسه می زد ، رقص کولی وار تو در شعر من

کوچه های عشق را ، غرق هیاهوی تو کرد

دلخوشی های مرا ، از باده ی ناب لبت

حس سرشاری ، پر از لبخند کندوی تو کرد

رقص خورشید نگاهت ، در عبور از صخره ها

موج دریا را ، اسیر چشم جادوی تو کرد

کوچه ی تنهایی ام را ، در عبور التهاب

سنگفرش گامهای ناز آهوی تو کرد

آخرین دلواپسی های تلنبار من و

ثانیه ها را ، پر از اعجاز گیسوی تو کرد

لشکر چنگیز چشمت ، پشت قلب من رسید

برج و باروی مرا ، تسخیر اردوی تو کرد

قافیه ها آمد و در وصف رقص آذری ت

وزن شعرم را ، فدای رقص چاقوی تو کرد

دلبری و شیوه افسونگری تو مرا

مسخ ضرب آهنگ جذاب النگوی تو کرد

دغدغه های مرا ، در انحنای یک سکوت

بدرقه با ، عطر دلتنگی شب بوی تو کرد

و تلاطم های من ، در بی خیالی های تو

اشک هایی شد ، که سرگرم تکاپوی تو کرد

باز هم " یاس خیال "، در معبد خاموش دل

سجده ها بر قبله گاه خال هندوی تو کرد

بارش تشویش من ، در آخرین بیت غزل

کوچه های فصل پنجم را پر از بوی تو کرد

م.ج.یاس خیال . 1394.12.06

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: قطعه

چاپ ایمیل