|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب قطعه

منم عاشق

زهرا حسین زاده

منم عاشق و تو رها کردی ام
درون دل خود ، نیاوردی ام
رهایت نسازم تو را ، بی وفا
رها گر کنم ، عین نامردی ام
-
چو دوری کنی من صبوری کنم
مبادا که من ، از تو دوری کنم
-
تو تنها دلیل شکست خودی
گرفتار افکار ِ پست خودی
شدم یار تو تا که یارم شوی
مرا گم نمودی و مست خودی

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: قطعه

چاپ ایمیل