|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب قطعه

رمز پایندگی عشق

محمد جوکار

امشب از سرمه ی چشمت ، غزلی خواهم گفت
چشم تو ، ناب ترین سوژه ی صدها غزل است

عشق در پای دو چشمان تو ، زانو زده است
غمزه ی چشم تو تلفیق غزل با عسل است

انحنای لب تو ، نابترین شعر من است
بخدا خال لبت ، قالب ضرب المثل است

اصلن این عشق تو رخداد جهانی شده است
بگمانم که لبت ، رابط بین الملل است

مژه بر هم زدنت ، فلسفه ی زلزله هاست
شهر چشمان تو انگار ، به روی گسل است

جرم لبهای تو ، آنست که مرا شاعر کرد
گرچه لبهای تو مصداق چک بی محل است !

ترسم از جاده و پیچ و خم عشق تو نیست
بلکه از فاصله ی بین زمین تا زحل است !

هی نپرسید که چرا ، هر غزلم شعله ور است
رمز پایندگی "یاس خیال " ، در عمل است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.ج.یاس خیال 1394.10.02

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: قطعه

چاپ ایمیل