|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب قطعه

عشق رقیق

فرامرز فرخ

عشق را در من مکش ای نا رفیق
دیده ام من ضربه از عشق رقیق
عشق را تنها یکی , او لایق است
دیگران خیری ندارند از عتیق

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: قطعه

چاپ ایمیل