|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب قطعه

به راه حق همیشه اولی باش

زهرا حسین زاده

چو زهرا (س)تابع حکم ولی باش
همه روح و همه جان علی (ع)باش
بزن دست ردی محکم به شیطان
به راه حق ، همیشه اولی باش

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: قطعه

چاپ ایمیل