|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب قطعه

چه دریایی خروشان میشود باز

فرامرز فرخ

حسین جان

ز هجرانت دل عالم غمین است
خدا را عاشقی پاسخ همین است؟!
-
چه دریایی خروشان میشود باز
تو گوئی بار دیگر اربعین است
-
بساط نوحه و اشک ِ ستم سوز
قیامی تازه بر روی زمین است

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: قطعه

چاپ ایمیل