|  |   |  |  
 
  • خانه
  • اشعار
  • اشعار فارسی
  • شعر طنز
  • طبیب نسخه ی درد مرا چنین پیچید: ( سعید بیابانکی )

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

طبیب نسخه ی درد مرا چنین پیچید: ( سعید بیابانکی )

 

 

 

سعید بیابانکی

قافیه های تنگ 

طبیب نسخه ی درد مرا چنین پیچید:
دو وعده خوردن چایی به وقت چاییدن

 

معاونی که مشاور شده است می داند 
چقدر شغل شریفی است کشک ساییدن

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات 
بخواست جام می و گفت: ژاژ خاییدن

حکیم کاردرستی به همسرش فرمود:
شنیده ایم که درد آور است زاییدن ...

بد است زاغ کسی را همیشه چوب زدن 
جماعت شعرا را مدام پاییدن

خوش است یومیه اظهار فضل فرمودن 
زبان گشودن و دُر ریختن ... "مشاییدن"

صبا به حضرت اشرف ز قول بنده بگو:
که آزموده خطا بود آزماییدن

تمام قافیه ها ته کشید غیر یکی 
خوش است خوردن چایی به وقت چاییدن!

 

 

 

 

 

برچسب ها: شعر طنز

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا