|  |   |  |  
 
  • خانه
  • اشعار
  • اشعار فارسی
  • شعر طنز
  • در حیرتم از این همه تعجیل شما (جلیل صفربیگی )

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

در حیرتم از این همه تعجیل شما (جلیل صفربیگی )

 

 

 

جلیل صفربیگی

سال تحویل...

 

در حیرتم از این همه تعجیل شما

از این همه صبر و طول و تفصیل شما

 

ما خیر ندیده ایم از سال قدیم

این سال جدید نیز "تحویل" شما

 

 

 

 

 

برچسب ها: شعر طنز

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا