|  |   |  |  
 
  • خانه
  • اشعار
  • اشعار فارسی
  • شعر طنز
  • یاران شـــــــــراب نــــــــاب برایم بیاورید ( عباس خوش عمل کاشانی )

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

یاران شـــــــــراب نــــــــاب برایم بیاورید ( عباس خوش عمل کاشانی )

درخواست

عباس خوش عمل کاشانی

یاران شـــــــــراب نــــــــاب برایم بیاورید

همـــــــراه آن کبــــــــــــــــــاب برایم بیاورید

گیــــــرم شـــــــراب خدمتتان نیست ، لااقل

یک بشکـــــــــــه فاضــــــلاب برایم بیاورید

تا چهره پوشم از همه حتی ز چشم خویش

روبنـــــــــــــده و نقــــــــــاب برایم بیاورید

حالا که دیگ رحمتتان گشتـــه باژگــــــون

یک بـــــــادیــــــه عـــــــذاب برایم بیاورید

ای دوستان رفتـــــه به حج زان دیار نور

سوغــــــات ، کشک ســـاب برایم بیاورید

آزادی ارچه نیست میسّــــر بـــــرایتــــان

میـــــــدان انقـــــــــــــــلاب برایم بیاورید

تا بر سبیــــل داعــــــش ملعون کنم نثار

ادرار شیـــــــخ و شــــاب برایم بیاورید

رایـــــانه ام ز قطره ی آبی شهید شـــد

لــــپ تــــــاپ ضـــــدّ آب برایم بیاورید

تا حالتم دگــــر شـود و خنده ســر کنم

طنز «ابـــــوتــــــراب*» برایم بیاورید

اینترنتی اگر به شمـــا دست داده است

از نــــــوع پــــرشتـــاب برایم بیاورید

از پشم میش و موی بز و پرّ مـاکیان

یکدست رختخــــــواب بـــرایم بیاورید

آبـــــــاد تا کنم همه جا را به جز دلم

یک کلّــــه ی خــــــراب برایم بیاورید

تا وارهم از این همه ادبـــــار زندگی

لطفا کمـــــی طنـــــــاب برایمبیاورید.

_________________

*مقصود استاد «ابوتراب جلی» طنزپرداز فقید و پیشکسوت است.

(در مصراع اول هم به تلمیح اشاره به استاد «ابوالقاسم حالت» شده است.)

 

برچسب ها: شعر طنز

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا