|  |   |  |  
 
  • خانه
  • اشعار
  • اشعار فارسی
  • شعر طنز
  • چه خوش باشد نشستن در اتـــاقـــی ( عباس خوش عمل کاشانی )

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

چه خوش باشد نشستن در اتـــاقـــی ( عباس خوش عمل کاشانی )

عباس خوش عمل کاشانی

چه خوش   باشد   نشستن    در  اتـــاقـــی

کنـــــار   ســـاقــی   سیمینــــه  ســـــاقــی

به  رخ    روشن تر   از   بــــدر  منیــری

هلالی رخ   نــــه ، نـــی  مـــه در محاقی

یکی  قرص  قمــــر ، قــامت چو شمشاد

نه  لاغـــر مـــردنی ، نی گنــده چــــــاقی

سرِشب  نـــوش  کردن   تا   سحــرگـاه

شراب   از  ســـاغـــر پــــر طمطــراقی

نه ترس از محتسب،نی خوف از شیـخ

بـــدون کمتـــرین اعمـــــال شــــــــاقی

کنار  سفــره  آنگــــه  سیـــــخ کـردن

کبـــاب نــــاب  و  پختــــن بــــراجاقی

دو گـــرده  نـــان  داغ و چنـــــد  فلفل

پیـــاز و  دوغ  و  ریحـــان و سماقی

پس  آنگــــه خواندن بیتی که اعراب

به  لب   دارنـــد در  هـــر  اتفــــاقی

همان  بیتی  که ... بگذارید   خوانم

در  اینجـا   بــا دل   پـــر اشتیاقـــی:

الهــــی  اعطنـــــــــی فــی  کلّ   لیلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . لا شعر فیها

خدا  قسمت   کنـــد  ما  و شما را

بـــه زیـــر  خیمه یا  کنج  رواقی

فروغ دل شود حاصل اگر  دوست

به  مـــا بخشــد فــراغ بی فراقی .

برچسب ها: شعر طنز

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا