|  |   |  |  
 
  • خانه
  • اشعار
  • اشعار فارسی
  • شعر طنز
  • حسن جان!بوی سیبت را بنـــازم ( عباس خوش عمل کاشانی )

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

حسن جان!بوی سیبت را بنـــازم ( عباس خوش عمل کاشانی )

عباس خوش عمل کاشانی

حسن جان!بوی سیبت را بنـــازم

کلیــــد تـــــــوی جیبت را بنــازم

فـــــراز قلّه ی قافی چو سیمرغ

بیا پائین کـــــــه شیبت را بنازم

***

تو با شیب ملایــــــم می توانی

گــــــرانی را کنی تحمیل بر ما

کلیــــدت توی قفل در شکسته

حوالت کن کلنــگ و بیل برما

***

توآن مردی که باتدبیر و امّید

زدی خط دفتر مشــــق علایق

عطا کردی ز بیت المال خالی

خلایق را هرآنچه بـــود لایق

***

قویدستی به زیر پات له کن

مـــخ گندیده ی رایانه ها را

زبس خوردیم نک مشرف به موتیم

در آراز حلق مایارانه ها را

***

تـو ای دارای شمّ اقتصادی

بیا بنشین دودوتا چارتا کن

برای دوره ی آینده ی خود

شکار مغزوهم انگیز ماکن

***

خوش آن دولت که مستعجل نباشد

چو شاعرها اسیر دل نباشد

گرانی با تورّم چون که رو کرد

چو آهوبرّه پا درگل نباشد.

برچسب ها: شعر طنز

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا