|  |   |  |  
 
  • خانه
  • اشعار
  • اشعار فارسی
  • شعر طنز
  • روز زوجم خارجی ،ایّام فردم خارجی (زهرا آراسته نیا )

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

روز زوجم خارجی ،ایّام فردم خارجی (زهرا آراسته نیا )

زهرا آراسته نیا
روز زوجم خارجی ،ایّام فردم خارجی
من وسط ایرانی ام؛ اجناس گردم خارجی

اورجینال است این که می بینی و آن هم همچنین
مارک کیف کوچک و شلوار زردم خارجی

اوه! آلرژی دارم اصلا من به جنس داخلی
می خرم هی با تعصّب! تند و دم دم خارجی

از شما پنهان نباشد چند وقتی هست که
فکر آنم تا شود کلا بگردم خارجی

بسته شد از بخت بد تولیدی و شغلم پرید
ورنه پولی بود و آن را می خریدم خارجی!

برچسب ها: شعر طنز

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا