|  |   |  |   |

یک اسب میان خیمه ها پیدا شد(پروانه بهزادی آزاد)

 
یک اسب میان خیمه ها پیدا شد
در سینه ی دشت شیونی برپا شد
بغضی که نهفته در قلم موی تو بود
بر بوم چکید و عصر عاشورا شد

برچسب ها: امام حسین(ع)

چاپایمیل