|  |   |  |   |

سقا سقا شکست بی آب دلم/ محمد بهرامی اصل


مشک و گرداب
سقا سقا شکست بی آب دلم
دنیا دنیا گریست بی تاب دلم
شرمنده ی اهل بیت مولا شده بود
مشکی شد و افتاد به گرداب دلم

برچسب ها: حضرت اباالفضل(ع)

چاپ ایمیل