|  |   |  |   |

چو آن روز روز سیاهی نبود/ علی محمد مودب


*برای حضرت علی اصغر
چو آن روز روز سیاهی نبود
که فرصت به قدر نگاهی نبود
گلوی تو در کربلا درس گفت
ز گهواره تا گور راهی نبود

برچسب ها: حضرت علی اصغر(ع)

چاپ ایمیل