از شیون و چنگ تو چنین فهمیدم/مرتضی تاجیک


کوچکترین سرباز(2)
از شیون و چنگ تو چنین فهمیدم
تا از دل خیمه، قتله گاهش دیدم
گو غربت بابای غریبت دیدی
از باغ دلم غنچه، تو را هم چیدم

برچسب ها: حضرت علی اصغر(ع)

چاپ