رفتید و هنوز کربلا کرب و بلاست/احسان پرسا


رفتید و هنوز کربلا کرب و بلاست
رفتید همه حسین دیگر تنهاست
ای خیل شهیدان کمی آهسته روید
یک کودک شش ماهه به دنبال شماست

برچسب ها: حضرت علی اصغر(ع)

چاپ