|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • ترانه
  • دنیای این روزای من هم‌قد تن‌پوشم شده/ روزبه بمانی

ترانه ی ترانه سرایان فارسی

دنیای این روزای من هم‌قد تن‌پوشم شده/ روزبه بمانی

دنیای این روزای من هم‌قد تن‌پوشم شده
انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده

دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده
تنها مدارا می‌کنیم، دنیا عجب جایی شده


هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن می‌کنم
آینده‌ی این خونه رو با شمع روشن می‌کنم

در حسرت فردای تو تقویمم‌‌و پر می‌کنم
هر روز این تنهایی رو فردا تصور می‌کنم

هم‌سنگ این روزای من حتا شبم تاریک نیست
اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن می‌کنم
آینده‌ی این خونه رو با شمع روشن می‌کنم

ترانه‌سرا: روزبه بمانی

برچسب ها: ترانه, ترانه عاشقانه

چاپایمیل