|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • ترانه
  • بارون بدون تو..../امعصومه بخنیاری

ترانه ی ترانه سرایان فارسی

بارون بدون تو..../امعصومه بخنیاری

 بارون بدون تو....

_ بارون بدون تو

یک شعر دلخونه

یک فاجعه ست وقتی

بی سقفه این خونه  .

_ این خوابه یا بیدار

دورم پر از آوار

اندوه بی پایان

چون اخرین دیدار .

_ آغاز خوشبختی

از ما چقدر دوره

بارون که می باره

شاید نمی دونه .

_وقتی که نیستی تو

دنیا میشه زندون

بازم دلم می خواد

دستاتو تو بارون .

_ بارون بدون تو

یک شعر دلخونه

از هر طرف می رم

تصویر وارونه .

_این حس دلتنگی

آروم نمیگیره

دیگه کسی از عشق

امروز نمیمیره .

بارون بدون تو

اینجا نمی ارزه

دیگه کسی بی چتر

شعری نمی خونه....

معصومه بخنیاری

 

 

 

برچسب ها: ترانه, ترانه عاشقانه

چاپایمیل