|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر انتظار
  • دلم به اين همه آيينه رو نخواهد كرد (نرگس ایمانیان )

اشعار شاعران درباره امام زمان(عج)

دلم به اين همه آيينه رو نخواهد كرد (نرگس ایمانیان )

نرگس ایمانیان

دلم به اين همه آيينه رو نخواهد كرد

دلم به اين همه آيينه رو نخواهد كرد

به جز نگاه تو را جست و جو نخواهد كرد

پرنده‌اي كه گرفتار پر زدن باشد

به آب و دانه و آواز خو نخواهد كرد

بيا مسافر چشمم كه هيچ حادثه‌اي

نگاه پنجره را زير و رو نخواهد كرد

به غير نام تو اي التهاب روحاني

دلم به قصد سرودن وضو نخواهد كرد

عزيز غايب من اي هميشه در خاطر

به جز تو را دل من آرزو نخواهد كرد 

برچسب ها: شعرانتظار

چاپ ایمیل