|  |   |  |   |

اشعار شاعران درباره امام زمان(عج)

دوست دارم كه با وضو باشم (محمد رضا شرفی)

محمد رضا شرفی

دوست دارم كه با وضو باشم

دوست دارم كه با وضو باشم

با تو دايم به گفتگو باشم

از تو ـ از فرط بي‌خودي ـ سرشار

تو مي‌ناب و من سبو باشم

مثل رازي كه خوب مي‌دانيش

در دل عارفت مگو باشم

باز بايد به چله بنشينم

با خودم ـ با تو روبرو باشم

رفتي و روح شاعرم گم شد

باز بايد به جستجو باشم 

 

 

برچسب ها: شعرانتظار

چاپ ایمیل