|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر انتظار
  • شبي ستاره چشمش ظهور خواهد كرد (محبوبه بزم آرا)

اشعار شاعران درباره امام زمان(عج)

شبي ستاره چشمش ظهور خواهد كرد (محبوبه بزم آرا)

محبوبه بزم آرا

شبي ستاره چشمش ظهور خواهد كرد

 

شبي ستاره چشمش ظهور خواهد كرد

مرا ز غربت اين كوچه دور خواهد كرد

طلوع مي‌كند از سمت آسمان مردي

نگاه پنجره را غرق نور خواهد كرد

هزار حنجره آواز سبز و شورانگيز

نثار اين نفس سوت و كور خواهد كرد

و واژه‌هاي پر از انتظار مي‌دانند

كه از حوالي شعرم عبور خواهد كرد

مي‌آيد از دل ويرانه‌هاي شب مردي

كه جاي پاي خدا را مرور خواهد كرد

 

برچسب ها: شعرانتظار

چاپ ایمیل