|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر طنز
  • گرچه در ظاهر فقيري مش غلام (راشد انصاری)

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

گرچه در ظاهر فقيري مش غلام (راشد انصاری)

راشد انصاری

مش غلام

گرچه در ظاهر فقيري مش غلام

در متانت بي نظيري مش غلام  

 

هركسي چيزي بگويد ، بي درنگ

با دل و جان مي پذيري مش غلام  

علتش را بنده مي دانم ، رفيق

كم زبان و سر به زيري مش غلام  

حيف ، در بالا نداري ارتباط

با وكيلي‌، يا وزيري مش غلام  

با سرافتادي به زيرخط فقر

در فقيري ، چون حقيري مش غلام  

زيرپاي قلدران عصر خويش

تا ابد خرد و خميري مش غلام  

اين جماعت مال مردم خورده اند

از جواني تا به پيري مش غلام  

مثل موش از سفره ات هي مي برند

تكه ي ناني ، پنيري مش غلام  

تا به دست اين عزيزان داده اند!

پست هاي بس خطيري مش غلام ،

مشكلاتت هست پا برجا ، ولي 

تا زماني كه بميري مش غلام  

بعد مردن مي تواني اي عزيز ،

حق خود را پس بگيري مش غلام !

برچسب ها: شعر طنز

چاپ ایمیل