|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر طنز
  • در حیرتم از این همه تعجیل شما (جلیل صفربیگی )

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

در حیرتم از این همه تعجیل شما (جلیل صفربیگی )

 

 

 

جلیل صفربیگی

سال تحویل...

 

در حیرتم از این همه تعجیل شما

از این همه صبر و طول و تفصیل شما

 

ما خیر ندیده ایم از سال قدیم

این سال جدید نیز "تحویل" شما

 

 

 

 

 

برچسب ها: شعر طنز

چاپ ایمیل