|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر طنز
  • روز زوجم خارجی ،ایّام فردم خارجی (زهرا آراسته نیا )

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

روز زوجم خارجی ،ایّام فردم خارجی (زهرا آراسته نیا )

زهرا آراسته نیا
روز زوجم خارجی ،ایّام فردم خارجی
من وسط ایرانی ام؛ اجناس گردم خارجی

اورجینال است این که می بینی و آن هم همچنین
مارک کیف کوچک و شلوار زردم خارجی

اوه! آلرژی دارم اصلا من به جنس داخلی
می خرم هی با تعصّب! تند و دم دم خارجی

از شما پنهان نباشد چند وقتی هست که
فکر آنم تا شود کلا بگردم خارجی

بسته شد از بخت بد تولیدی و شغلم پرید
ورنه پولی بود و آن را می خریدم خارجی!

برچسب ها: شعر طنز

چاپ ایمیل