|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • با آنكه دهان بسته اش خون مي ريخت( علي عبدي)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

با آنكه دهان بسته اش خون مي ريخت( علي عبدي)

 با آنكه دهان بسته اش خون مي ريخت( علي عبدي)

 

عنوان : مضمون
شاعر   : علي عبدي

با آنكه دهان بسته اش خون مي ريخت
در وسعت شعر و زخم مضمون مي ريخت

از سينه ي او خدا تراوش مي كرد
انگار هر آنچه داشت بيرون مي ريخت


منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستان به كوشش بهمن ساكي

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل