|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • پاره هاي بدنت روي زمين جا مانده است(يوسف ابوعلي نژاد)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

پاره هاي بدنت روي زمين جا مانده است(يوسف ابوعلي نژاد)

پاره هاي بدنت روي زمين جا مانده است(يوسف ابوعلي نژاد)

عنوان : گم كرده
شاعر: يوسف ابوعلي نژاد

پاره هاي بدنت روي زمين جا مانده است
سرد و خاموش در اين گوشه ي صحرا مانده ست
تن نيلوفر آئينه نژادت اينجا
در تكاپوي خدا، يكه و تنها مانده ست
محو غربت شده و در وطن خويش غريب
گوهر خاطره ات در كف دلها مانده ست
پيكرت غسل شهادت شده با نام حسين(ع)
سر خونين تو بر دامن زهرا(س) مانده ست
مبتلاي غم مجنون شده بودي؟ ديدم
خنده اي بر لب پر خون تو پيدا مانده ست
رفتي و با افق دوست هم آغوش شدي
روشن از نور وضويت شب يلدا مانده ستمنبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس /شاعران استان خوزستان/به كوشش بهمن ساكي

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل