|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • تشنه ام اي آسمان عشق! بارانت كجاست؟(محمد رضا احمدي فر)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

تشنه ام اي آسمان عشق! بارانت كجاست؟(محمد رضا احمدي فر)

تشنه ام اي آسمان عشق! بارانت كجاست؟(محمد رضا احمدي فر)

عنوان : شور سرگرداني
شاعر : محمد رضا احمدي فر

تشنه ام اي آسمان عشق! بارانت كجاست؟
دست من در جستجوي پژمرد، دامانت كجاست؟
هر چه مي بينم فقط ديوارهاي سنگي است
كاش مي گفتي به من شهر شهيدانت كجاست؟
شاخه ها بر بستري از برگ هاشان خفته اند
آه اي فصل پريشان ساز... توفانت كجاست؟
شور سرگرداني ام را با نگاهت زنده كن
در سكون خود نمي گنجم بيابانت كجاست؟
سهم من تنها سكوت عافيت پرورده هاست
دوست دارم ناله اي باشم،نيستانت كجاست؟
ابتداي حسرت آباد است اين دنيا،ولي
كاش مي پرسيدم از دنيا كه پايانت كجاست؟منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل