|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • آورده ام بدون سپر، رو به جنگتان(رضا شيباني اصل)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

آورده ام بدون سپر، رو به جنگتان(رضا شيباني اصل)

آورده ام بدون سپر، رو به جنگتان(رضا شيباني اصل)

عنوان : من آمدم دريده شوم، كو پلنگتان؟
شاعر  : رضا شيباني اصل

آورده ام بدون سپر، رو به جنگتان
مردانه سينه ي من و اينك خدنگتان

هم چون سگان،گزيدن و بگريختن چرا؟
من آمدم دريده شوم،كو پلنگتان

انگشت اتهام به سويم گرفته ايد
انگشتتان گواهي و شاهد ترنگتان

همرنگ با جماعت همچون شما شدن؟
رسوا شود هرآنكه درآيد به رنگتان

ما را به رنگ خون و جنون باد پاي و سر
بيزار گشته ايم زروي دو رنگتان

هر تكه تكه ي تنم آيينه مي شود
دل بسته ام به منطق سنگين سنگتان

خورشيد سان به بستر خون آرميده ام
نسبت نبود بين من و چشم تنگتان

يك دم اگر به كام خدا نيست كار ما
دنياي ما تمام به كام نهگتان

گر مرد رزم نيست ميان شما يكي
لب تشنه ام به بوسه ي جام شرنگتان

شيرين من مرا طلبيده است مردمان!
من بيستون خويشتنم،كو كلنگتان


منبع : گلواژه هاي پايداري/ اشعار برگزيده ي اولين و دومين جشنواره شعر پايداري استان آذربايجان شرقي/ به كوشش محمد رنجبر باهر

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل