|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

علی رضا آیت اللهی

تصویر تست

 
متولد 1324 . دارای تحصیلات ادبیات در ایران ، زبان و ادبیات و فرهنگ و تمدن در اکس آن پرووانس فرانسه ، علوم اجتماعی در ایران ، معماری در ایتالیا ، شهرسازی در اسپانیا ، و مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری آمایش سرزمین ، مردم شناسی - جامعه شناسی و اقتصاد در دانشگاه اکس - مارسی . فعالیت سردبیری ماهنامه علمی - هنری ، سرویراستاری ادبی ، فنی و علمی در متون اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی . سردبیری ماهنامه مجلس . آموزش آئین نگارش به مدیران کشور ، آموزش ادبیات فارسی در دانشگاه ( عضو هیئت علمی سابق دانشگاهها ) . دارای بیش از دویست تالیف و تصنیف ( استاد سابق پژوهش ) . هم اکنون : پژوهشگر آزاد . شعردوست ، شعرشناس و کمی هم شاعر و منتقد ! .
آخرین شعر :
هرکه او بی بهره تر از عشق و دین و فلسفه است
هرکه حق ٌ واقعی اش شستشوی ملحفه است

آن که تیزی بر سرش خورده به پشت مرزها
آن که رزق و روزیش بوده زلای درزها

بی سواد ، و آمده از زیر بوته ، پشت کوه
خُلق و رفتارش ز اوباشان رذل و پرستوه

با نوک چاقو گرفته خِفت و پول خَلق را
رانتخواری کرده پیشه در فلان و دلق را

مختصر ذوقی بدزدیده به ناحق ، ناروا
کاین منم طاووس علٌیین شده گو مرحبا

کرده سرقت بس ز دیوان ها به وقت انقلاب
در کپی کردن و دزدی خانه ها کرده خراب

گشته شاعر  !!! نه فقط بلکه رئیس الشاعر ان
خود به خود داده لقب چون بدترین بارگران

ساخته سایتی ز شعر و انجمن تا بیشِ پیش
بر دروغین آبروی خود بیفزاید و ریش

این کَلَک ضدٌ ادب ، ناشاعر و دزدِ سراست
واندر این شاعر  نمائی یک نماد ماجراست

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا