|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

حسن اسحاقی

تصویر تست

 

...در بسته

 

او ماند و فقط یک زن تنها ، در بسته...
باید برود، پس چه کند با در بسته؟!
یک صحنه، دو بازیگر و یک نقش، و آرام
یک گوشه نشسته به تماشا در بسته
هر بار به هر راه که رفت آه... امیدش
از هر طرفی خورد به صدها در بسته
[ابلیس در این ثانیه ها زیر لبش گفت:
(لا حول ولا قوه الا) در بسته]

 

هی می دود و می دود افسوس چه آرام
طی می شود این فاصله ها تا در بسته
یک دست به پیراهن و یک دست به در بود
تقصیر کدام است؟! زلیخا؟! در بسته؟!
حالا همه جا غرق سکوتی شده، ای کاش
دیوار دهن وا بکند یا در بسته
ناگاه دلش خواست که از آخر قصه
بیرون بکشد پای خودش را در بسته...

 

این مرد دلش مال خودش نیست، ببخشد
حالا چه ته چاه، چه اینجا، در بسته-
-برخانه ی قلبش زده و راه نداده
جز روح خدا هیچ کسی را دربسته
محکوم شد اما  طرفش را نگرفتند
نه زن، نه خود او و نه حتی در بسته
حالا همه رفتند و در این گوشه ی زندان
تنها خود او ماند و خدا، با در بسته
تیرماه 87-حسن اسحاقی
کرج 

 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا