|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

سیدعلی اکرمیان

تصویر تست

 
شبِ آرامش چشمت. ترانه
نگاهت می کنم باهر بهانه


بغل واکن مرا در خود رها کن
نوازش کن تنم را  .عاشقانه

 

خیابان درتب و تاب قدم هات
هوس دارد برقصد .دخترانه


پرستودر شبستان نگاهت
به سردارد هوای آشیانه


پریشان کن همه آرامشم را
بکش شب های یلدارابه شانه


شب مهتاب وچشمان تو زیبا
ومن می ترسم ازخواب شبانه


 دوباره باتوام تاکودکی ها
دوباره . بازباران. با ترانه


متولد 58 اهل شهرستان بم

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا