|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

صادق اردو

تصویر تست

گُلیاد تواَم بهانه ی خواب نشد
در کام عطش گرفته ام آب نشد
عمری گذراندم و ندیدم رویت
بر صفحه ی دل ، نگاه تو قاب نشد
هر بار به کوچه ی غمت سر زده ام
از اشک ، نگاه دیده شاداب نشد
من پرسه زنان راه تو را پیمودم
امّا شب من دوباره مهتاب نشد
این عاشق ِ مُلحد که غزل خوان ِ تو است
دلبسته به آن منبر و محراب نشد
سنگی به سرم نخورده ، بی هوش شدم !
بی پرده بگو ! از تو که پرتاب نشد ؟!
 

 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا