|  |   |  |  
 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

الهام امر یاس

تصویر تست

 

با من اي همسر من جنگ چرا؟
سهم من از تو سنگ چرا؟
دل و دنياي مرا پاشيدي
فاصله ، اي همه فرسنگ چرا؟
با من اي همسر من درد چرا؟
گرمي هر نگهت سرد چرا؟
باغبان گل و رؤيا بودي
اين همه رنگ قشنگ ، زرد چرا؟
با من اي همسر من قهر چرا؟
ترك اين قلب من شهر چرا؟
شربت عيش و خوشي بسيار است
پر كني جام من از زهر چرا؟
با من اي همسر من كينه چرا؟
خصم اين خسته ديرينه چرا؟
به خطاهاي تو خو كرده ام
مهر من نيست در آن سينه چرا 

برچسب ها: شاعران معاصر

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا