|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

محسن اعلا

در هفدهم اسفندماه سال 1344درشهر نور بدنیا آمدم. تحصیلات مقدماتی را درهمین شهر به پایان برد آن گاه به دانشگاه راه یافت. بعد وارد آموزش و پرورش شد سال های آغازین دبیری خودرا در استان بوشهر ( منطقه شبانکاره ) به سر برد سپس از آن جا به نور مازندران منتقل شد وی از سال 68-67 کارفرهنگی خود را در سرلوحه زندگی خود قرار داده است
البته به طور دست و پا شکسته و جسته و گریخته مطالبی می نوشتم . آن سال ها نوشته های من بیشتر شعرهایی در زمینه ی کودکان و نوجوانان بود

تو صبح خرم باغ بهشتی

بهشت دلکش اردیبهشتی

به روی صفحه ی دل های عاشق

تو سرو قامت خود را نوشتی


* گل

* گل آمد تا بروید در دلم ، گل
شود با گام گل ها حاصلم گل
طنین نغمه ای پیچید در من
تجلی کرد تا در محفلم ، گل.

********************


* برق بوسابوس
نگاه روشنت فانوس من شد

شدم ماهی و اقیانوس من شد

خیالت در دل تاریکم ای دوست !

چراغ برق بوسا بوس من شد.
*********************


*شراب مستحب

دلم ، از عشق دیشب لب به لب بود

چه شیرین و گوارا چون رطب بود!

سرم مست و لبم مست و دلم مست

برای من ،شرابت مستحب بود. دوبیتی ها از محسن اعلا ، نور مازندران
آهوی چالاک

تو ای زیبا ترین آهوی چالاک!

که با عشقت دلم از غیر، شد پاک

پرم از بوی شب بوی خیالت

به یادت لحظه هایم شد غزلناک.

* عشق بهتر

چرا گرم از کبوتر نیست دل ها؟

چو شبنم ، تازه و تر نیست دل ها

مگر قهرند با پروانه ، با گل

که جای عشق بهتر نیست دل ها؟


*مستحب

دلم از عشق ، دیشب لب به لب بود

و شیرین و گوارا چون رطب بود

لبم مست و دلم مست و سرم مست

برای من شرابت مستحب بود.

************
* بال و پر

میان دشتی از گل ها ، سراست او
غزلگل های خوب دیگر است او
دلم بی او ندارد میل پر واز
برای کفترم ، بال و پر است او محسن اعلا
.

برچسب ها: شاعران معاصر, شاعران مازندران

چاپ ایمیل