|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

محمد علی استجلو

تصویر تست

به زودی تکمیل می شود

اشعار

1

لبخند را از روی لب هامان هرس کردند

این باغ را وقتی که با شاخه قفس کردند

 

جنگی میان شعر و نان انداختند آنگاه

مرگ تمام شاعران را زودرس کردند

 

جز ما کسی در عمق تاریکی نخواهد ماند

وقتی هزار حیله با هر همنفس کردند

 

رازی میان سنگ و پیشانی نبود اما

سرخود اصول دین ما را پیش و پس کردند

 

تنها به شوق بوسه زیر تیغ میرفتیم

هرجا که بوی خون انسان را هوس کردند

 

 

برچسب ها: شاعران معاصر, شاعران زنجان

چاپ ایمیل